Favrit Integritetsmeddelande

Vi värnar din integritet och kommer bara att använda dina uppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi behandlar personuppgifter för att underlätta dina mat- och dryckesbeställningar från restauranger, barer, hotell och liknande med hjälp av vår webb- eller appbaserade tjänst ("Tjänsten"), och för andra ändamål som anges i detta integritetsmeddelande. Vänligen läs denna information noga.

När du använder vår tjänst är personuppgiftsbiträdet den lokala Favrit-enhet som underlättar beställningen/köpet. Dessa är: i Norge och alla andra platser utom följande, Favrit AS (organisationsnummer 922255709); i Sverige: Favrit Sweden AB (organisationsnummer: 559276-3246), i Danmark: Favrit Denmark ApS (CVR-/organisationsnummer: 42044830); och i Storbritannien: Restaurant Revolution Group UK Ltd. (organisationsnummer: 13265526), (gemensamt benämnda "Favrit", "vi", "oss").
Vilka uppgifter har vi om dig
När du använder tjänsten tillhandahåller du vanligtvis, eller så kan vi samla in, följande uppgifter:

Kontaktuppgifter, inklusive namn, telefonnummer och e-postadress.

Orderdata, inklusive inloggningsuppgifter till konto, köpta artiklar, utestående belopp, leveransmetod och betalningsbekräftelse. Observera att vi inte sparar några finansiella uppgifter såsom kreditkortsuppgifter.

Platsdata, dvs. din plats när du använder tjänsten (om du aktivt tillåter att vi samlar in denna information).

Tekniska data, inklusive enhetstyp, webbläsare och IP-adress
När du agerar som kontakt till en handlare (enligt definitionen i våra användarvillkor) kan vi också behandla följande uppgifter:

Kommunikationsdata, såsom e-post, telefon- och chattkommunikation som utbyts mellan oss.

Marknadsföringsdata, såsom marknadsföringsinställningar, marknadsföringsinteraktioner och enkätsvar.

Vi samlar även in cookiedata när du använder vår app eller besöker vår webbplats. Se vår Cookiepolicy för mer information.
Varför har vi uppgifter om dig
Marknadsföring
Om du använder våra tjänster, eller om du är en av våra kunder, kan vi skicka marknadsföringsmaterial till dig, såvida du inte har avregistrerat dig (opt-out). Om du inte använder våra tjänster, eller om du är en av våra kunder, kan vi skicka marknadsföringsmaterial till dig om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke (opt-in). Vår marknadsföring kommuniceras vanligtvis med hjälp av e-post eller sms. Vi kommer alltid att ge dig möjlighet att avsluta din prenumeration.

Vi kan också visa marknadsföringsmeddelanden för dig på andra webbplatser och onlineplattformar som sociala medier. Se vår Cookiepolicy som du hittar på vår webbplats för mer information. Observera att vi kan använda dina kontaktuppgifter på ett hashat och anonymiserat sätt för att generera liknande mål ("liknande målgrupper) för att visa eller marknadsföra meddelanden till en sådan målgrupp.
Sociala Medier
Vi har sidor på sociala medier, där vi tillhandahåller information om vår tjänst och interagerar med användare och handlare. På sådana sociala mediesidor kan vi få anonymiserad insikt, till exempel statistik om ålder, kön och var våra användare befinner sig. Vi kan också få information som du väljer att dela med oss, såsom chatt, kommentarer och liknande.

Din upplevelse på sidorna i sociala medier kommer att styras av dessa webbplatsers sekretessbestämmelser och andra policyer som dessa webbplatser tillämpar. De sekretessinställningar som du har valt på dessa webbplatser avgör i vilken utsträckning som din information offentliggörs. Vi uppmuntrar dig att välja dina sekretessinställningar på dessa webbplatser i enlighet med dina preferenser. Eftersom vi är gemensamma kontrollanter med sociala medier för din kommunikation med oss på vår sociala mediesida, och för aggregerad insikt som vi får från din användning av våra sidor, kan du också kontakta oss om du vill ha mer information, eller om du utöva dina integritetsrättigheter. Observera dock att vi eventuellt inte kan svara på alla förfrågningar och därför kan behöva hänvisa dig till det aktuella sociala mediet för mer information.

Eftersom leverantörerna av sociala medier kan etableras var som helst i världen, kan personuppgifterna överföras globalt. Om uppgifter från EES överförs till länder utanför EES, kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att värna din integritet, t.ex. genom standardavtal och ytterligare säkerhetsåtgärder. Du kan få en kopia av relevanta delar av avtalet genom att kontakta oss.
Hur länge lagrar vi information om dig
Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som krävs för att fullgöra de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Detta är de kriterier som vi använder för att avgöra när vi kommer att radera dina uppgifter:

  • Kontaktuppgifter raderas ett år efter att du har använt våra tjänster, eller 5 år efter att kundrelationen avslutats om du är en kontaktperson hos en handlare. Om vi bara har kontaktuppgifter baserat på ditt samtycke till att ta emot marknadsföring, inte för att du är eller har varit en användare av vår app, kommer vi att radera sådana uppgifter kort efter att du har återkallat ditt samtycke
  • Orderdata raderas efter 5 år.
  • Tekniska data raderas efter 26 månader. IP-adresser lagras inte, men kan inkluderas i säkerhetskopior som raderas efter två veckor.
  • Platsdata anonymiseras omedelbart.
  • Data som behandlas för att hjälpa myndigheterna att spåra spridningen av covid-19 raderas efter 10 dagar.
Observera att vi kan välja att anonymisera uppgifterna istället för att radera dem, så att vi kan fortsätta att använda informationen i analyssyfte, för produktutveckling och statistik.
Så delar vi information om dig
Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part. Vi delar eller ger endast tillgång till dina personuppgifter till tredje part på behovsbasis, inklusive följande:

  • till handlare för att underlätta beställningar som du gör
  • till betalningsleverantörer för att underlätta beställningar som du gör
  • till våra leverantörer, med vilka vi har databehandlingsavtal för att säkerställa skyddet av sådan information
  • till myndigheter eller tredje part om det krävs för att fullgöra en lagsadgad skyldighet eller om du har gett ditt samtycke till detta
  • till företag eller rådgivare i händelse av ett potentiellt förvärv, samgående eller en uppdelning av vårt företag
Vi kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför EES. För att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler och ytterligare säkerhetsåtgärder.
Dina integritetsrättigheter
Inom de villkor/begränsningar som anges i tillämplig lag har du följande integritetsrättigheter:

Rätt till information. Du har rätt att få ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt till tillgång. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse. Du har rätt att be oss att korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga, t.ex. genom att ändra dina uppgifter på ditt konto.

Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att begära radering av dina uppgifter om vi inte längre behöver dem.

Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Du har rätt att begära att vi avbryter vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett format som gör att du kan överföra dessa personuppgifter till en annan organisation. Du har också rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från till en sådan organisation.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, till exempel för att avsluta prenumerationen på marknadsföringsmejl.

Rätt att förhindra automatiserat beslutsfattande. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (t.ex. automatiserad kreditbedömning).

Rätt att återkalla samtycke. Om du har gett ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med dataskyddslagstiftningen, hoppas vi att du tar kontakt med oss så att vi kan svara och rätta till eventuella missförstånd. Du har rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet.
Skyddande av dina uppgifter
Vi har rimliga och lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder på plats för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera skyddet för dina uppgifter som överförs till våra webbplatser. All överföring sker på din egen risk. När du kommunicerar med kundtjänst via e-post, kanske denna kommunikation inte är krypterad. Vi ber dig därför att aldrig lämna ut känslig information via dessa kommunikationskanaler.
Kontakt
Om du har några kommentarer eller frågor i samband med vårt integritetsmeddelande eller vill utöva någon av dina integritetsrättigheter, vänligen mejla till support@favrit.com.
Ändringar av detta integritetsmeddelande
Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 31 maj 2021

Detta integritetsmeddelande kan komma att ändras från tid till annan. Du hittar alltid den senaste versionen av detta integritetsmeddelande på vår webbplats.

Made on
Tilda