2023

Favrit personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor, og vi vil kun bruke opplysningene dine som angitt i denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine, med det formålet å tilrettelegge for bestillinger av mat og drikke fra restauranter, barer, hoteller og lignende ved hjelp av vår nett- eller appbaserte tjeneste («Tjenesten»), og for andre formål som angitt i denne personvernerklæringen. Vi ber om at du leser denne informasjonen nøye.

Når du benytter Tjenesten vår, er behandlingsansvarlig den lokale Favrit-enheten som tilrettelegger for bestillingen/kjøpet. Disse er: i Norge og alle andre steder som ikke er nevnt i det følgende, Favrit AS (organisasjonsnummer 922255709); i Sverige: Favrit Sweden AB (organisasjonsnummer 559276-3246), i Danmark: Favrit Denmark ApS (organisasjonsnummer 42044830); og i Storbritannia: Restaurant Revolution Group UK Ltd. (organisasjonsnummer 13265526), (samlet omtalt som «Favrit», «vi», «oss»).

Hvilke opplysninger har vi om deg

Når du bruker Tjenesten vår, vil du vanligvis oppgi, eller vi vil vanligvis innhente, følgende opplysninger:

Kontaktinformasjon, herunder navn, telefonnummer og e-postadresse.

Ordredata, herunder kontoinnlogging, kjøpte varer, betalbart beløp, leveringsmåte, betalingsbekreftelse og finansielle opplysninger.

Stedsdata, dvs. posisjonen din når du bruker Tjenesten (dersom du aktivt tillater dette).

Tekniske data, herunder enhetstype, nettleser og IP-adresse.
Når du opptrer som kontakt til en Forhandler (som definert i Vilkårene våre for bruk), kan vi også behandle følgende opplysninger:

Kommunikasjonsdata, for eksempel e-post, telefon og chatkommunikasjon mellom oss.

Markedsføringsdata, for eksempel markedsføringspreferanser, interaksjon og svar på undersøkelser.

Vi innhenter også opplysninger via informasjonskapsler når du bruker appen vår eller besøker nettstedet vårt. Se retningslinjene for informasjonskapsler for mer informasjon.

Hvorfor har vi opplysninger om deg

Markedsføring

Dersom du er nåværende bruker av Tjenestene våre, eller dersom du er kunde hos oss, kan vi sende deg markedsføring, med mindre du har avsluttet abonnementet (avmelding). Dersom du ikke er nåværende bruker av Tjenestene våre, eller dersom du ikke er kunde hos oss, kan vi sende deg markedsføring hvis du har gitt oss uttrykkelige samtykke (påmelding). Markedsføring fra oss sendes vanligvis via e-post eller SMS. Du vil alltid ha mulighet til å melde deg av.

Vi kan også vise meldinger i forbindelse med markedsføring på andre nettsteder og nettbaserte plattformer, for eksempel sosiale medier. Se retningslinjene våre for informasjonskapsler på nettstedet vårt for mer informasjon. Vær oppmerksom på at vi kan bruke kontaktinformasjonen din på en kryptert og anonymisert måte for å generere lignende mål («speilpublikum») og vise eller markedsføre meldinger til et slikt publikum.

Sosiale medier

I de sosiale mediene våre gir vi informasjon om Tjenesten, interagerer med brukere og forhandlere. Her kan vi få anonymisert innsikt, for eksempel statistikk om brukernes alder, kjønn og plassering. Vi vil også motta informasjon som du bestemmer deg for å dele med oss, for eksempel chat, kommentarer og likerklikk.

Aktiviteten din i de sosiale mediene vil reguleres av retningslinjene for personvern og andre relevante retningslinjer. Personverninnstillingene du har valgt på disse nettstedene avgjør i hvilken grad informasjonen din blir offentliggjort. Vi oppfordrer deg til å velge personverninnstillinger på disse nettstedene med dette i tankene. Siden vi, sammen med de sosiale mediene, er behandlingsansvarlig for kommunikasjonen mellom oss i våre sosiale medier, og for den samlede innsikten som vi får når du bruker sidene våre, kan du også kontakte oss dersom du ønsker mer informasjon, eller dersom du vil anvende personvernrettighetene dine. Vær imidlertid oppmerksom på at vi muligens ikke kan svare på alle forespørsler, og at vi kanskje må henvise deg til de sosiale mediene for ytterligere informasjon.

Ettersom leverandørene av sosiale medier kan være etablert hvor som helst i verden, kan personopplysningene bli overført globalt. Dersom opplysninger fra EØS overføres til land utenfor EØS, vil vi vedta nødvendige garantier for å beskytte personvernet, for eksempel ved hjelp av standardavtaler og ekstra sikkerhetstiltak. Du kan motta en kopi av de aktuelle delene av avtalene ved å kontakte oss.

Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette er kriteriene vi bruker for å avgjøre når vi vil slette opplysningene dine:

  • Kontaktinformasjon slettes ett år etter at du har brukt Tjenestene våre, eller fem år etter at kundeforholdet ble avsluttet dersom du er kontaktperson hos en Forhandler. Dersom vi kun har kontaktinformasjon fordi du har samtykket til å motta markedsføring, ikke fordi du er eller har vært bruker av appen vår, sletter vi slike opplysninger innen kort tid etter at du har trukket tilbake samtykket ditt.
  • Ordredata slettes etter fem år.
  • Tekniske data slettes etter 26 måneder. IP-adresser lagres ikke, men kan være inkludert i sikkerhetskopier som slettes etter 2 uker.
  • Stedsdata anonymiseres umiddelbart.
  • Opplysninger som behandles for å støtte myndigheter med å spore spredningen av covid-19 slettes etter ti dager.

Vær oppmerksom på at vi kan velge å anonymisere opplysningene i stedet for å slette dem, slik at vi kan fortsette å bruke opplysningene til analyser, produktutvikling og statistikk.

Hvordan vi deler opplysninger om deg

Vi selger ikke opplysningene dine til noen tredjepart. Vi deler eller gir kun tredjeparter tilgang til personopplysningene dine der det er et behov for å vite, inkludert som følger:

  • til forhandlere for å legge til rette for bestillingene dine
  • til betalingsleverandører for å legge til rette for bestillingene dine
  • til leverandørene våre som vi har databehandleravtaler med for å sikre personvernet til slike opplysninger
  • til myndigheter eller andre tredjeparter, dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller fordi du har gitt samtykke til å gjøre det
  • til selskaper eller rådgivere ved et potensielt oppkjøp, fusjon eller fisjon av selskapet vårt

Vi kan overføre personopplysninger til land utenfor EØS. For å sikre at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet har vi vedtatt nødvendige garantier, som for eksempel standardavtalevilkår og ekstra sikkerhetstiltak.

Dine personvernrettigheter

I henhold til vilkårene/begrensningene som er angitt i gjeldende lov har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å få mer informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene dine.

Rett til retting. Du har rett til å be oss om å rette personopplysningene dine dersom de er feil eller ufullstendige, for eksempel ved å endre opplysningene dine på kontoen din.

Rett til sletting («retten til å bli glemt»). Du har rett til å be om sletting av opplysningene dine dersom vi ikke lenger trenger dem.

Rett til å begrense behandling av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi avbryter behandlingen av personopplysningene dine.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å få personopplysninger som du har gitt oss i et format som lar deg overføre disse personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også ha rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til en slik organisasjon.

Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger. Du har rett til å protestere mot at vi bruker personopplysningene dine, for eksempel ved å melde deg av e-poster sendt som markedsføring.

Rett til å forhindre automatiserte avgjørelser. Du har rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte avgjørelser (for eksempel automatisert kredittvurdering).

Rett til å trekke tilbake samtykke. Dersom du har gitt samtykke til at vi behandler personopplysninger, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, ønsker vi at du kontakter oss, slik at vi kan forklare og rette eventuelle misforståelser. Du har rett til å klage til aktuell tilsynsmyndighet (Datatilsynet).

Sikre opplysningene dine

Vi har rimelige og nødvendige fysiske, elektroniske og administrative tiltak på plass for å ivareta sikkerheten til personopplysningene dine.

Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysninger som overføres til nettstedene våre. Enhver overføring skjer på egen risiko. Når du kommuniserer med kundeservice via e-post, kan det hende at denne kommunikasjonen ikke blir kryptert. Vi ber derfor om at du ikke deler sensitiv informasjon via disse kommunikasjonskanalene.

Kontakt

Dersom du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med personvernerklæringen, eller dersom du ønsker å anvende noen av personvernrettighetene dine, send en e-post til support@favrit.com.

Endringene i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 01.02.2023

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du finner alltid den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen på nettstedet vårt.