Vi har priser som passer
for deg og ditt sted
Vi passer på at du får den pakken og prisen som passer det du trenger. Enten du vil ha fullt kassesystem, utstyr og integrasjoner eller kun mobilbestilling. Pakkene og prisene våre passer til restauranter, barer, food courts, hotell, festivaler og eventer.

Fyll inn skjema så setter vi raskt opp et tilbud sammen med deg

Integrasjoner
Sømløse integrasjoner til de mest populære verktøyene slik at dere kan jobbe mest mulig effektivt. Her er noen eksempler på de mest populære, hele listen finner du her.

Utstyr

Favrit er som en vanlig app og kan brukes på det meste av utstyr. Derfor kan du velge om du vil bruke det du har, leie av oss eller kjøpe gjennom oss.