Vi har priser som passer
for deg og ditt sted - fra 699 kr
Vi passer på at du får den pakken og prisen som passer det du trenger. Enten du vil ha fullt kassesystem, utstyr og integrasjoner eller kun mobilbestilling. Pakkene og prisene våre passer til restauranter, barer, food courts, hotell, festivaler og eventer.

Fyll inn skjema så setter vi raskt opp et tilbud sammen med deg

Integrasjoner
Sømløse integrasjoner til de mest populære verktøyene slik at dere kan jobbe mest mulig effektivt. Her er noen eksempler på de mest populære, hele listen finner du her.

Utstyr kan kjøpes eller leies

Vi har laget en nettbasert løsning slik at du får tilgang via det vanlige utstyret du bruker - akkurat som Spotify, Netflix og andre moderne plattformer. Derfor kan du velge om du vil kjøpe utstyr gjennom oss, leie det eller kjøpe på egenhånd.