Leads fra afterparties
Fyll inn kontaktinformasjon + en kommentar på hva dere har avtalt eller snakket om
Name
Navn på sted
Telefon
Epost
Hvilket event er det fra
Kontaktperson i Favrit
Kommentar