Personvern og smittesporing

I forbindelse med covid-19-pandemien tilbyr Favrit (Favrit AS, org.nr. 922 255 709) frivillig registrering av kontaktopplysninger for gjestene til bruk i smittesporing. Favrit er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles, og her ser du hvilke opplysninger vi registrerer og hvordan de bli behandlet videre.

Opplysninger vi registrerer og formålet
Når du bruker smittesporingsfunksjonen vår, legger du selv inn følgende informasjon:

1) Navn
2) Telefonnummer
3) Bordnummer hvis aktuelt

I tillegg henter vi inn følgende informasjon:

4) Registreringstidspunkt
5) Navnet på serveringsstedet du var på

Det er helt frivillig å registrere seg for smittesporing, og opplysningene behandles på bakgrunn av GDPR art. 6 bokstav a.

4) og 5) brukes for å vite om du var på serveringsstedet i det tidsrommet hvor smitte kan ha vært aktuelt.

Det er kun helsemyndighetene som kan få utlevert opplysningene, og de skal kun brukes til å bistå ved en eventuell senere smittesporing. Favrit kan også på forespørsel fra helsemyndigheter eller vår kunde sende ut en eller flere SMS-meldinger i smittesporingsøyemed.

Oppbevaring og sletting
Opplysningene oppbevares av Favrit i 10 dager, og blir deretter automatisk slettet. Opplysningene vil ikke gjøres tilgjengelige for serveringsstedene eller andre, foruten helsemyndighetene der det er påkrevd eller Favrits databehandlere.

Kontakt- og selskapsinformasjon
Smittede gjester bes kontakte lokal smittesporing i kommunen.

Kunder og helsemyndigheter bes kontakte Favrit Support for å varsle om smittesaker eller ved spørsmål om behandlingen av personopplysninger på telefon til +47 23 96 56 72 eller e-post support@favrit.com.

Du har krav på å få innsyn i, rettet og slettet informasjon lagret om deg, og denne informasjonen om smittesporing suppleres av vår alminnelige Personvernserklæring.

Denne informasjonen kan endres fra tid til annen. Du finner alltid den nyeste versjonen av denne informasjonen på nettstedet vårt.

Sist oppdatert: 22. november 2021.
Made on
Tilda