Ordr Fortrolighedserklæring

Vi tager din ret til privatlivets fred alvorligt, og vi vil kun bruge dine oplysninger som beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger med det formål at gøre det nemmere for dig at bestille mad og drikkevarer på restauranter, barer, hoteller og lignende ved hjælp af vores web- eller appbaserede tjeneste ("tjenesten") og til andre formål som beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Læs informationerne grundigt igennem.

Når du bruger vores tjeneste, er den lokale Ordr-enhed, der håndterer bestillingen/købet, den dataansvarlige. Det drejer sig om: i Norge og alle andre steder ud over følgende: Ordr AS (virksomhedsnummer 922255709), i Sverige: Ordr Sweden AB (virksomhedsnummer: 559276-3246), i Danmark: Ordr Sweden AB (CVR-nr.: 42044830) og i Storbritannien: Restaurant Revolution Group UK Ltd. (virksomhedsnummer: 13265526) (samlet benævnt "Ordr", "vi", "os").
Hvilke oplysninger har vi om dig
Når du bruger vores tjeneste, vil du som regel give os følgende oplysninger om dig, eller vi vil som regel indsamle dem:

Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Bestillingsoplysninger, herunder kontologin, købte varer, beløb til betaling, leveringsmetode og bekræftelse af betalingen. Bemærk, at vi ikke gemmer finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger.

Placeringsoplysninger, dvs. din placering, når du bruger tjenesten (hvis du aktivt tillader os at gøre det).

Tekniske oplysninger, herunder enhedstype, webbrowser og IP-adresse.
Når du fungerer som kontakt for en forhandler (som defineret i vores brugsvilkår), vil vi eventuelt også behandle følgende oplysninger:

Kommunikationsoplysninger, såsom kommunikation via e-mail, telefon og chat, der udveksles mellem os.

Marketingdata, f.eks. præferencer og interaktion i forhold til markedsføring samt svar i spørgeskemaundersøgelser.

Vi indsamler også cookiedata, når du bruger vores app eller er inde på vores hjemmeside. Yderligere oplysninger finder du i vores cookiepolitik.
Hvorfor har vi oplysninger om dig
Markedsføring
Hvis du allerede nu bruger vores tjenester, eller hvis du er en af vores kunder, sender vi dig muligvis markedsføringsmateriale, medmindre du har afmeldt det (fravalgt). Hvis du ikke allerede bruger vores tjenester, eller hvis du ikke er en af vores kunder, sender vi dig muligvis markedsføringsmateriale, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke (tilmeldt). Vores markedsføring foregår i reglen pr. e-mail eller sms. Vi sørger for, at du vil altid kunne afmelde dig.

Vi vil eventuelt også komme med markedsføringsinformation til dig på andre hjemmesider og online platforme, såsom sociale medier. Se vores cookiepolitik, der findes på vores hjemmeside, for at få flere oplysninger. Bemærk, at det kan være, at vi bruger dine kontaktoplysninger med et hashtag og i anonymiseret form til at nå ud til lignende målgrupper ("kopimålgrupper"), som vi så kan vise eller sende information om markedsføring til.
Sociale Medier
Vi har sider på sociale medier, hvor vi fortæller om vores tjeneste og kommunikerer med brugere og forhandlere. På denne type sider på sociale medier kan vi få anonymiseret viden, det kan være statistiske oplysninger om vores brugeres alder, køn og geografiske placering. Vi kan også få oplysninger, som du beslutter dig for at dele med os, som for eksempel chat, kommentarer og likes.

Dine oplevelser på de sociale mediesider vil blive styret af disse hjemmesiders politikker vedrørende fortrolighed mv. De indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, du har valgt på disse sider, regulerer, i hvilket omfang dine oplysninger offentliggøres. Vi opfordrer dig til at vælge dine privatindstillinger på disse sider i overensstemmelse hermed. Da vi sammen med de sociale medier er dataansvarlige for din kommunikation med os på vores sider på de sociale medier og for den viden, vi samlet set indhenter, ved at du bruger vores sider, kan du også kontakte os, hvis du gerne vil have flere informationer, eller hvis du ønsker at gøre dine privatlivsrettigheder gældende. Du bedes dog bemærke, at vi muligvis ikke vil kunne svare på alle forespørgsler, og at vi kan blive nødt til at bede dig søge yderligere information på de sociale medier.

Eftersom udbyderne af de sociale medier kan være beliggende overalt i verden, vil personlige oplysninger eventuelt bliver ført verden rundt. Hvis oplysninger fra et land inden for EØS overføres til lande uden for EØS, vil vi træffe passende forholdsregler for at sikre fortroligheden, for eksempel i form af standardaftaler eller yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Du kan få en kopi af de relevante dele af aftalerne ved at kontakte os.
Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig
Vi opbevarer dine personline oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Vi sletter dine oplysninger ud fra følgende kriterier:

  • Kontaktoplysninger slettes 1 år efter, at du har brugt vores tjenester, eller 5 år efter, at kundeforholdet sluttede, hvis du er kontaktperson hos en forhandler. Hvis vi kun har kontaktoplysninger baseret på dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, og ikke fordi du er eller har været bruger af vores app, sletter vi disse oplysninger inden for en kort periode, efter at du har trukket dit samtykke tilbage.
  • Bestillingsoplysninger slettes efter 5 år.
  • Tekniske data slettes efter 26 måneder. IP-adresser er ikke gemt, men kan inkluderes i sikkerhedskopier, som slettes efter 2 uger.
  • Placeringsoplysninger anonymiseres straks.
  • Oplysninger, der behandles for at bistå myndighederne med at spore spredningen af COVID-19, slettes efter 10 dage.
Bemærk: Vi kan vælge at anonymisere oplysningerne i stedet for at slette dem, så vi kan fortsætte med at bruge oplysningerne til analyse, produktudvikling og statistik.
Sådan deler vi oplysninger om dig
Vi sælger ikke dine oplysningerne til tredjepart. Vi deler eller giver kun tredjeparter adgang til dine personlige oplysninger ud fra, hvad de har brug for at vide, for eksempler som følger:

  • til forhandlere, så de kan behandle de bestillinger, du afgiver
  • til betalingsformidlere, så de kan behandle de bestillinger, du afgiver
  • til vores leverandører, som vi har indgået databehandleraftaler med for at sikre fortroligheden for denne type oplysninger
  • til myndigheder eller andre tredjeparter, hvis vi er juridisk forpligtet til det, eller du har givet dit samtykke til det
  • til virksomheder eller rådgivere i tilfælde af en potentiel overtagelse, fusion eller spaltning af vores virksomhed.
Vi vil eventuelt overføre personlige oplysninger til lande uden for EØS. For at sikre, at dine personlige oplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, har vi truffet passende sikkerhedsforanstaltninger såsom standardkontraktbestemmelser og yderligere sikkerhedsforanstaltninger.
Din ret til at få beskyttet dine personlige oplysninger
I henhold gældende lov har du følgende rettigheder i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger:

Ret til information om indholdet. Du har ret til at få yderligere oplysninger om vores brug af dine personlige oplysninger.

Ret til indsigt. Du har ret til at modtage en kopi af dine personlige oplysninger.

Ret til berigtigelse. Du har ret til at bede os om at rette dine personlige oplysninger, hvis de er forkerte eller ufuldstændige, f.eks. ved at ændre oplysningerne på din konto.

Ret til at blive glemt. Du har ret til at anmode om at få slettet dine oplysninger, hvis vi ikke længere har brug for dem.

Ret til at begrænse behandlingen af personlige oplysninger. Du har ret til at anmode om, at vi holder op med at behandle dine personlige oplysninger.

Ret til dataportabilitet. Du har ret til at modtage personlige oplysninger, som du har givet os, i et format, der giver dig mulighed for at overføre disse personlige oplysninger til en anden organisation. Du kan også have ret til at få dine personlige oplysninger overført direkte fra os til en sådan organisation.

Ret til at få begrænset behandlingen af personlige oplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personlige oplysninger, f.eks. at afmelde markedsføringsmails.

Ret til at forhindre automatisk beslutningstagning. Du har ret til ikke at være underlagt automatisk beslutningstagning (f.eks. automatisk kreditscore).

Ret til at trække samtykke tilbage. Hvis du har givet dit samtykke til, at vi kan behandle dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personlige oplysninger på en måde, der ikke er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, håber vi, at du vil kontakte os, så vi kan give dig en forklaring og rette eventuelle misforståelser. Du har ret til at klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed.
Beskyttelse af dine oplysninger
Vi har truffet rimelige og passende fysiske, elektroniske og administrative foranstaltninger for at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger.

Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, der overføres til vores lokaliteter. Alle overførsler foregår på din risiko. Når du kommunikerer med kundeservice via e-mail, er denne korrespondance muligvis ikke krypteret. Vi beder dig derfor om ikke at dele følsomme oplysninger via disse kommunikationskanaler.
Kontakt
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores fortrolighedserklæring eller ønsker at gøre nogen af dine rettigheder om privatlivets fred gældende, bedes du maile til support@ordr.no.
Ændringer I denne fortrolighedserklæring
Denne fortrolighedserklæring blev senest opdateret den 31.5.2021.

Denne fortrolighedserklæring kan til enhver tid ændres. Du vil altid kunne finde den nyeste udgave af denne fortrolighedserklæring på vores hjemmeside.

Made on
Tilda