Selg smartere og mer lønnsomt
Enterprise
Fyll ut skjema og bli kunde
Navn på kjede
Navn på sted
Selskapets juridiske navn (Brønnøysund)
Org. nummer (9 tall)
By
Postnummer
Adresse
Land
Type sted
Apple iPad 10,2 tommer
Produktet kjøpes til avtalt pris. Merk at du også kan bruke egen iPad.
+
Printer med Bluetooth
Produktet kjøpes til avtalt pris
+
Printer uten Bluetooth
Produktet kjøpes til avtalt pris
+
Deres logo
Til bruk på bordflyers
Bilde av restauranten
Til bruk på nettside
Kontaktperson som inngår denne avtalen
Du er ansvarlig for å inngå denne avtalen
Telefonnummer
E-postadresse
Dette vil bli ditt brukernavn
Bankkonto for transaksjonsoverføring
Kontaktinformasjon til regnskap (e-post)
Hvis dere ikke har EHF-faktura, oppgi faktura-epost
Jeg godkjenner å ha inngått denne avtalen
Denne avtalen er løpende med 1 måneds oppsigelsestid

Made on
Tilda